Giá tour chi tiết hạng vé

Tuổi khách
Đối tượng
Giá tour
Phụ thu giường đơn
Tuổi khách trên 11 tuổi
Đối tượngViệt Nam
Giá tour11,990,000
Phụ thu giường đơn4,950,000
Tuổi khách từ 2 đến 10 tuổi
Đối tượngViệt Nam
Giá tour9,790,000
Phụ thu giường đơn4,950,000
Tuổi khách sơ sinh đến 1 tuổi
Đối tượngViệt Nam
Giá tour3,297,000
Phụ thu giường đơn4,950,000

Thông tin người đặt tour

Tên  
ĐT 
E-mail 
Địa chỉ 
Ngày khởi hành 
Tổng số khách (*)
Yêu cầu 
Nguồn 

(*) : tổng số khách tham gia (kể cả trẻ em, sơ sinh)

Danh sách người tham gia tour

Họ và tên
Ngày sinh
Tuổi
Nữ
Quốc tịch
Phòng đơn
ĐTDD
Thành tiền
Họ và tên 
Ngày sinh  
Tuổi30
Nữ 
Quốc tịch 
Phòng đơn 
ĐTDD 
Thành tiền11,990,000

(**) Đánh dấu nếu khách này muốn mua luôn vé máy bay, không đánh dấu nếu khách tự túc vé bay.

Thông tin phòng ốc

Double phòng
Twin phòng
Triple phòng

Thông tin chi phí

Tổng tiền thanh toán: 11,990,000 VND

Phương thức thanh toán

Điều khoản, xác nhận

Điều khoản thỏa thuận